Skip to content

İnsan Kaynakları Politikası

BMS Çelik Hasır olarak hedefimiz tüm çalışanlarımız için güvenli ve huzurlu bir iş ortamı yaratmak ve bu ortamı tehdit edebilecek her türlü iç ve dış etkeni ortadan kaldırmaktır. Şirketimiz çalışanları sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, İş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır.
Bu bağlamda;

  • BMS Çelik Hasır bünyesinde cinsiyet, din, dil, etnik köken ayrımı yapılmaksızın her türlü eşitsizliğin önlenmesi hedeflenir,
  • BMS Çelik Hasır bünyesinde çocuk işçi çalıştırılması ve zorla çalıştırma kabul edilemez,
  • Çalışanlara güncel sektörel eğitimlerin yanı sıra İSG, çevre ve sürdürülebilirlik konularında eğitim verilerek kişisel gelişimleri desteklenir,
  • Çalışanların yan hakları ve ücret politikaları belirlidir, eşit iş için eşit ücret ödenir, çalışanların işten ayrılması durumunda tazminat hakları ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında güvence altındadır,
  • Çalışanların işe alım sürecinden itibaren, eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarından fırsat eşitliği çerçevesinde faydalanması sağlanır,
  • BMS Çelik Hasır çalışanlarının bir sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma haklarına saygı duyar,
  • Çalışan memnuniyetinin yüksek tutulması için kurum içi faaliyetler gözetilir ve çalışan refahının sürekli iyileştirilmesi hedeflenir,

Yönünde hedef ve taahhütlerde bulunur, taahhütlerin uygulanmasını BMS Çelik olarak takip ederiz.